حسابرسی و مالیات

_____________________

مدیریت داخلی

_____________________

اجـــرا

_____________________

مشاوره

_____________________
تغییرات قوانین مالیاتی

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور : ساعات کاري ادارات مالياتي افزايش مي يابد (1395/03/25)

متن خبر


رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر، شرط برخورداري از معافيت‌ها و تسهيلات قانوني (1395/03/24)

متن خبر


دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور طي اطلاعيه اي اعلام کرد: موديان مالياتي مراقب شرکت هاي کاغذي کدفروش و ارايه کننده فاکتورهاي صوري باشند (1395/03/19)

متن خبر


تقويت جنبه هاي الزام آور ماليات در قانون جديد ماليات هاي مستقيم (1395/03/19)

متن خبر


فرهنگ سازي مالياتي، نقشه راه نظام مالياتي (1395/03/19)

متن خبر


تبيين آثار پرداخت ماليات در جامعه (1395/03/18)

متن خبر


فوايد بازنگري در مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل (1395/03/18)

متن خبر


چرايي تغيير زمان ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل (1395/02/27)

متن خبر


رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور جزييات توافق با اصناف را تشريح کرد: ماليات عملکرد سال 94 صاحبان مشاغل افزايش نمييابد (14:38 - 1395/02/21)

متن خبر


قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور: ثبت نقل و انتقال املاک بدون اخذ گواهي ماده 187 مغاير با قانون است (10:53 - 1395/02/20)

متن خبر


رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: شفاف سازی مبادلات اقتصادی و تحقق مالیات الکترونیکی از اهداف مهم طرح جامع مالیاتی (1395/02/14)

متن خبر


دانستني‌هاي مالياتي: اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد

فایل ضمیمه

قوانین مالیاتی سال 1395

موضوع: رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور: رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک به پولشويي (1395/02/14)

متن خبر

قوانین مالیات‌های مستقیم

افزايش ضمانت هاي اجرايي در بازنگري قانون ماليات ها (1395/03/26)

متن خبر


بررسي موارد اصلاحي قانون در تحقق عدالت مالياتي (1395/03/24)

متن خبر


جرم انگاري مالياتي در قانون جديد مالياتي (1395/03/24)

متن خبر


رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: صاحبان مشاغلي که تا 31خردادماه اظهارنامه ارائه کنند مشمول توافق با اصناف مي شوند (1395/03/22)

متن خبر


مروري بر شرايط خوداظهاري صاحبان مشاغل بند (ج) (1395/03/18)

متن خبر


نگاهي بر جرائم و مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده در قانون جديد مالياتي (1395/03/17)

متن خبر


مروري بر بازنگري ماليات بر ارث (1395/03/09)

متن خبر


جرم انگاري مالياتي ويژگي بارز قانون اصلاحي (1395/03/08)

متن خبر


سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: تعديل نرخ ماليات بر ارث در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم (1395/02/28)

متن خبر


رئيس کل سازمان مالياتي با صدور بخشنامهاي اعلام کرد: بخشودگي جرايم تاخير در پرداخت ماليات حقوق فروردين 95 (1395/02/28)

متن خبر


رئيس‌ کل سازمان امور مالياتي کشور: مشوق‌هاي مالياتي در راستاي تسهيل و رفع موانع توليد است (1395/02/28)

متن خبر


معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور تشريح کرد: شرايط پذيرش هزينههاي قابل‌ قبول مالياتي در مبادلات اقتصادي (1395/02/04)

متن خبر


روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشوراعلام کرد: انتشار اسامي حدود 1500 شرکت صوري و فاکتور فروش (1395/02/07)

متن خبر


تکاليف و وظايف ادارت امورمالياتي و اشخاص ثالت در خصوص ماليات بر ارث (1395/02/04)

متن خبر

اخبار قوانین مالیات بر ارزش افزوده

قابل توجه صاحبان چلوکبابيها، سالنهاي غذا خوري، سفره خانههاي سنتي و ساير اغذيه فروشيهاي زنجيرهاي: فراخوان ثبت نام، آموزش و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي سال 94

متن خبر