حسابرسی و مالیات

_____________________

مدیریت داخلی

_____________________

اجـــرا

_____________________

مشاوره

_____________________

خدمات داده پردازان پارمیس

مشاوره و اجرای مدیریت داخلی

بازرگانی، تولیدی

برنامه‌ریزی و اجرای انبار گردانی برنامه نویسی اختصاصی مطابق فرایند سازمان، اتوماسیون اداری اطلاعات تولید مرتبط با نرم‌افزار حقوق ودستمزد، مشاوره و برآورد قیمت تمام شده و تهیه جدول آنالیز قیمت محصولات

اجرای حسابرسی و تاییدیه امور مالیاتی

اجرا و مشاوره

تامین نیرو و آموزش حسابداری، مشاوره سیستمهای رایانه‌ای، بهای تمام شده، کالای درجریان ساخت و برآورد ضایعات اجرا و مشاوره سیستم‌های رایانه‌ای طراحی سیستم کدینگ حسابداری و کالا

خدمات مشاوره‌ای

حسابرسی و مالیات

مشاوره و خدمات حسابرسی، مالیاتی، کلیه خدمات مشاوره بیمه ای، مشاوره مالی قراردادهای مالی سازمانها، تهیه و تنظیم بودجه سالیانه سازمانها، تهیه گزارشات  افزایش یا کاهش سرمایه، طرح های توجیهی و گزارشات تطبیق و تناسب سرمایه در گردش و شرکت در جلسات کمیسیون دفاع از اظهارنامه مالیاتی شرکت ها

تماس با ما